Vakanties en vrije dagen

 

In onderstaand schema vindt u de data van de verschillende vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2022-2023. Mocht uw kind op een van de schooldagen niet aanwezig kunnen zijn, dan moet u hiervoor vrijstelling van schoolbezoek aanvragen. Dit kan via het Aanvraagformulier Vrijstelling schoolbezoek, dat u na invulling moet inleveren op school. Na beoordeling van dit formulier zal uw aanvraag wel of niet worden goedgekeurd.

 

Als een leerling zonder geldige reden thuisblijft, is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is zijn vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u meer informatie vinden omtrent leerplicht en ongeoorloofd verzuim.

 

Vakantieregeling van de basisscholen in de regio Haaglanden voor het schooljaar 2023/2024

 

Vrije dagen Datum
Prinsjesdag Dinsdag 19-09-2023
Herfstvakantie Maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023
Kerstvakantie Maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024
Voorjaarsvakantie Vrijdag 16-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024
Goede Vrijdag Vrijdag 29-03-2024
Tweede Paasdag Maandag 01-04-2024
Meivakantie incl Hemelvaart Maandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20-05-2024
Zomervakantie Maandag 15-07-2024 t/m vrijdag 23-08-2024

 

Studiedagen school 

21 augustus 2023 kennismakingsgesprekken

18 september 2023 studiedag

1 februari 2024 studiedag

16 april 2024 studiedag

21 juni 2024 studiedag

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren